Zoo Chleby

IMG_4361

ZOO Chleby byla založena v roce 1997 a rozvíjela se na základech soukromé sbírky zvířat manželů Fraňkových. Pro potřeby rozrůstající se zoo byl upraven areál zchátralé fary v malé obci Chleby (u Nymburka). Významným milníkem v historii Zoo Chleby je rok 2004, kdy se stala řádným členem EARAZA (Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií) a také získala licenci MŽP ČR, čímž se stala první oficiální porevoluční nestátní zoologickou zahradou. Již v prvních letech své existence dosáhla i významných chovatelských úspěchů.

I v dalších letech se zoo díky vlastnímu úsilí i s přispěním četných dobrovolníků dynamicky rozvíjela. Obměněna byla druhová skladba zvířat, postupně vznikla dětská kontaktní zoo, pavilon „Angkor Wat“ (pro gibony), obří sladkovodní akvárium „Labe“, pavilon gepardů „Livingstone House“, kolekce betonových soch recentně (soudobě) vyhubených zvířat, ubikace surikat, lemurů kata atd. Výrazně se zlepšila i infrastruktura a návštěvnický servis.

Zoo patřila s plochou pouhých 0,6 ha k nejmenším v republice, to už ovšem dávno není pravda, jelikož majitelé areál neustále zvelebují a rozšiřují. Díky grantu Ministerstva zemědělství bylo vytvořeno moderní environmentální centrum ve stylu selského stavení a také velkého dětského hřiště.

Nová část zoo byla slavnostně otevřena v dubnu 2014. V té době jen s výběhem velbloudů, domácími zvířaty, dětským hřištěm, občerstvením, pokladnou a prodejnou suvenýrů. Současně byla spuštěna i elektronická pokladna a turnikety ve staré části zoo a celkový elektronický systém vstupenek, který umožňuje vstup do obou částí na jednu vstupenku.

V roce 2016 přibylo v obchodě se suvenýry několik akvárií – velké mořské uprostřed místnosti, malé podlouhlé sladkovodní, unikátní dlouhé akvárium rejnoků pod prodejním pultem a také paludárium pro tropické žáby. Uprostřed prázdnin, počátkem srpna, bylo slavnostně otevřeno Mendelovo ekocentrum provedené v retro stylu. Místnost s terárii, insektárii a vitrínami plnými drobných hlodavců a pěvců, mangust, hadů, ještěrek a také spousty bezobratlých – od strašilek a kudlanek, přes šváby a brouky až po pavouky a štíry. Vše zařízeno pro snadnou obsluhu dětmi a doplněno zvířecí kuchyní, zázemím ošetřovatele i dětí a dvěma sály – velkým vybaveným moderními technologiemi a malým ve stylu prvorepublikové třídy.

Zcela nejvýznamnější událost mezinárodního významu přišla 26. srpna 2016 po několika letech příprav a vyjednávání do Zoo Chleby dorazilo trio (1 samec a 2 samice) nejkrásnějších primátů planety – langurů duk. Tato zvířata jsou vzácnější než např. pandy velké a v zoologických chovech se objevují jen velmi zřídka. Samozřejmě, že také na tak vzácná zvířata čekal zbrusu nový pavilon. V jeho interiéru je umělecky (malířsky) ztvárněn výjev vietnamského pralesa (languří domoviny). Zastřešené části pro návštěvníky jsou naopak tematicky laděny do Thajska, jako díky thajským kolegům z Dusit Zoo. Vše od stavby, přes krmení až po chov, bylo a neustále je schvalováno a konzultováno s thajskými odborníky. Ti dokonce z langura udělali ambasadora česko-thajského přátelství. Pavilon langurů byl pojmenován jako Pavilon doc. Jebavého – na počest zesnulého zoologa, etologa, primatologa a dlouholetého člena správní rady Zoo Chleby, doc. ing. Lukáše Jebavého, CSc.

Zoo Chleby se neustále vyvíjí a mění, stále však zůstává návštěvnicky přívětivou. Vládne zde přátelská až rodinná atmosféra. K vidění je více než 420 zvířat ve zhruba 120 druzích. Zastoupeny jsou všechny skupiny od nejpočetnějších savců a ptáků, přes plazy a obojživelníky až po ryby a bezobratlé – ze všech kontinentů (kromě Antarktidy) a také množství rostlin (např. mnoho druhů bambusů).

ZOO Chleby o.p.s.

Václava Otty 1

289 31, okres Nymburk

info@zoochleby.cz

http://www.zoochleby.cz/

  

 

Loading Facebook Comments ...