Zlepšení podmínek pro pravidelné využívání cyklodopravy v úseku Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou

období realizace: podzim 2014

Předmětem projektu je vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci,  navazujících cyklostezek a vyznačení cyklotrasy. Nově vzniklé přemostění převede cyklisty z nebezpečné silnice II. třídy na bezpečnou místní komunikaci a novou cyklostezku na levém břehu řeky.

Zajistí se tak bezpečnost cyklistů a řidičů aut mezi Zbořeným Kostelcem a městem Týnec nad Sázavou, kde v současnosti dvě významné cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň a Posázavská společně vedou v úseku dlouhém 2,2 km po silnici II. třídy na pravém břehu řeky Sázavy. V tomto úseku je silnice úzká, se svodidly těsně u krajnice a hrozí zde při předjíždění střety mezi cyklisty a auty, zejména při zvýšené intenzitě provozu o víkendech. Lávka spojí  dvě bezpečné komunikace pro cyklisty na levém a pravém břehu řeky a vznikne tak v údolí Sázavy souvislá bezpečná komunikace pro cyklisty o délce 8,5 km, po které Greenways Praha – Vídeň a Posázavská cyklotrasa nově povedou. Lávka zároveň spojí Zbořený Kostelec s autobusovou zastávkou na druhém břehu řeky a obyvatelé ji budou využívat pro každodenní cesty do zaměstnání a do škol.

Loading Facebook Comments ...