Zámek Konopiště

PAM_013_Zamek_Konopiste
Konopiště založil koncem 13. století biskup Tobiáš z Benešova jako gotickou pevnost po vzoru francouzských kastelů. Postupem času hrad prošel dvěma významnými přestavbami – pozdně renesanční počátkem 17. století a barokní v 18. století, kdy se stal rezidencí hraběte Jana Josefa z Vrtby.Roku 1887 Konopiště koupil následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este a přebudoval ho na velkolepé sídlo budoucího císaře. Zámecké místnosti nechal vybavit sbírkami, jejichž základ pochází z dědictví po modenském vévodovi. V době stavebních úprav vznikl kolem zámku rozsáhlý krajinářský park, který doplnila tzv. Růžová zahrada se skleníky.

Adresa

Správa státního zámku Konopiště
Benešov 256 01
tel.: +420 317 721 366,+420 602 349 068
e-mail: konopiste@stc.npu.cz,info@zamek-konopiste.cz
WWW: http://www.zamek-konopiste.cz

Loading Facebook Comments ...