Vznik státu 1918 a republikánská tradice v Muzeu Českého krasu

Vznik státu 1918
KDY 12.4.2018 - 12.4.2018
KDE

Přednáška pořádaná v Muzeu Českého krasu 12. 4. 2018 od 18 hod. nám, ústy Prof. Mgr. Vratislava Doubka, Ph.D. z Ústavu politologie FF UK v Praze, představí téma „Vznik státu 1918 a republikánská tradice“.

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přednášek je navíc doplněna malou výstavkou předmětů z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době.

Loading Facebook Comments ...