Výzva k předkládání žádostí o značku Polabí-regionální produkt®

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora a Ovocnářská uni vyhlašuje XVII. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ – regionální produkt®

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů působící v oblasti Polabí mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 31. 10. 2017.
Certifikovat lze: řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, upomínkové předměty, fotografie, zemědělské a potravinářské produkty – mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, med, přírodní produkty – léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerálky, aj.

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?

  • PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek
  • SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe
  • ÚČAST na prodejních a prezentačních akcích MAS Podlipansko a jejich partnerů

Vyplněnou žádost doručte poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, do 31. 10. 2017 na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky. Jednání certifikační komise se uskuteční v listopadu. Termín a místo konání budou upřesněny. Dokumenty k podání žádosti naleznete na http://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabi-regionalni-produkt případně Vám je zašleme na vyžádání. S dotazy ohledně žádosti o značku POLABÍ-regionální produkt se obracejte na koordinátorku projektu Ing. Kateřinu Pospíšilovou, Ph.D., T:.721 170 388, E: projekty@podlipansko.cz, W: www.podlipansko.cz

Loading Facebook Comments ...