Středočeská centrála cestovního ruchu a krajské organizace destinačního managementu stvrzují spolupráci

Tisková konference SCCR

Podpisem memoranda o spolupráci turistických oblastí a regionů na území Středočeského kraje vyjádřily krajské organizace destinačního managementu a Středočeská centrála cestovního ruchu vzájemnou vůli a důvěru k oboustranné spolupráci.

Strany memoranda byly:
– Středočeská centrála cestovního ruchu,
– Posázaví o.p.s. pro turistickou oblast Posázaví,
– Zlatý pruh Polabí, o.p.s., pro turistickou oblast Polabí,
– Sdružení Český ráj pro turistický region Český ráj,
– „Bohemia Centralis“ s.p.o. pro turistickou oblast Střední Čechy – západ,
– Město Kutná Hora pro turistickou oblast Kutnohorsko,
– TOULAVA, o.p.s., pro turistickou oblast Toulava a
– Destinační agentura Brdy, organizační složka Ekologického centra Orlov o.p.s. pro turistickou oblast Brdy a Podbrdsko.

Memorandum bylo představeno na tiskové konferenci uspořádané v sídle Středočeské centrály cestovního ruchu dne 12. prosince 2017.

Smluvní strany potvrdily zájem budovat a koordinovat aktivity vedoucí k rozvoji cestovního ruchu. Současně se zavázaly vytvořit předpoklady pro vzájemnou spolupráci regionálních informačních center, které operují v jednotlivých oblastech. Memorandum potvrzuje zájem vytvářet společné produkty v oblasti cestovního ruchu a zajišťovat jim náležitý marketing.

Loading Facebook Comments ...