Slezské Betlémy v Roztokách u Prahy

Betlémy v Roztokách
KDY 10.12.2017 - 10.12.2017
KDE Roztoky, , 252 63, CZ

Dnešní české Slezsko zaujímá rozsáhlé území s velice komplikovaným historicko-politickým vývojem, jež je vymezeno městy Javorník na západě a Mosty u Jablunkova na východě. Lesnatá krajina Jeseníků a Moravskolezských Beskyd poskytovala dostatek materiálu a podobně jako v jiných horských oblastech se zde rozvinulo lidové nebo poloprofesionální řezbářství. V obecné rovině byl vznik lidového betlémářství podmíněn celou řadou okolností: přejímáním vzorů z vyššího společenského prostředí, blízkostí významných poutních areálů či kultovních objektů, postupujícím kulturním vývojem a v neposlední řadě byl reakcí na zákaz stavění chrámových betlémů, vydaný na sklonku 18. století v rámci josefinských reforem regulujících církevní život.

Betlémy se zhotovovaly prakticky na celém území Slezska, ale v určitých střediscích převážily rysy typické pro danou oblast. Kromě Opavska, kde se v rané fázi lidového betlémářství vyrábely betlémy s plochými figurkami ručně malovanými na kartonu, převládaly jinak betlémy s figurkami vyřezávanými a většinou barevně lakovanými.

Vyřezávání betlémových figurek bylo v oblasti Jeseníků zpravidla doplňkovou prací k jinému povolání a vítaným přivýdělkem k zajištění živobytí. Mezi betlémáři však působili v omezené míře i profesionálové, pro které bylo řezbářství hlavním zdrojem obživy.

K výrazným betlémářským střediskům s doloženou tradicí patřily obce na Jesenicku a Bruntálsku – Zlaté Hory, Vrbno pod Praděděm, Andělská Hora i samotné město Bruntál.

Vystavená kolekce představuje produkci západní části českého Slezska. Pro výstavní cyklus Betlémy, tentokrát z … byla zapůjčena z Muzea v Bruntále, p. o., které uchovává jednu z nejucelenějších sbírek dokladujících řezbářství regionu. Zajímavá je také tím, že u podstatné části exponátů je známé autorství tvůrců betlémů. Vystave- né soubory doplňují i práce z východní části Slezska, jež pro výstavu zapůjčilo Ostravské muzeum, p. o.

Komentované prohlídky výstavy proběhnou o adventní neděli 10. 12. 2017 ve 14.00 a 16.00 hod.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. Otevřeno středa až neděle 10 – 18 hodin www.muzeum-roztoky.cz

Loading Facebook Comments ...