Slaný

MES_024_Slany

Město Slaný (15 400 obyvatel) leží pod Slánskou horou, 32 km severozápadně od Prahy.

Na území dnešního Slaného vznikla trhová osada už v raném středověku, ale v pramenech je poprvé zmiňována až v roce 1239. Město samo založil český král Václav II. na přelomu 13. a 14. století.

V roce 1371 ale vypukl ve Slaném velký požár, který zničil prakticky celé město a přišlo v něm o život téměř dva tisíce obyvatel. Císař Karel IV. chtěl obnovu Slaného co nejvíce urychlit, a proto městu propůjčil řadu výsad. Avšak v roce 1425, během husitských válek (1420–1436), město dobyli husité a učinili z něj jedno ze svých center, což se neblaze odrazilo na jeho dalším rozvoji. Velký rozkvět Slaný zažíval až od 17. století v souvislosti s působením zdejší piaristické koleje, která patřila mezi špičkové vzdělávací instituce v zemi. V roce 1850 bylo do města přeneseno sídlo okresu, druhá polovina 19. století pak přinesla bouřlivý rozmach průmyslu. Rozvoj města, které se stalo přirozeným kulturním centrem regionu, neustal ani po zrušení sídla okresu v roce 1960.

Bohatou historii Slaného dokládá velké množství památek na jeho území. K nejvýznamnějším z nich patří gotická Velvarská brána z roku 1461, jež se dochovala jako jediná ze čtyř původních městských bran. Dodnes ji zdobí znaky městských cechů a erby. Další slánská památka, pozdně gotický kostel sv. Gotharda založený už ve 12. století, je dominantou města. Pozoruhodný je také původně renesanční kostel Nejsvětější Trojice z konce 16. století. Po polovině 17. století prošel rozsáhlou barokní úpravou, během níž k němu byl přistavěn také klášter. Uvnitř kostela pak vznikla Loretánská kaple. V historickém centru města můžete obdivovat také pseudorenesančně upravenou radnici či bývalou piaristickou kolej z poloviny 17. století, ve které dnes sídlí Vlastivědné muzeum.

Ve Slaném se narodila nebo žila řada význačných českých osobností, například spisovatel Václav Beneš Třebízský (1849–1884), architekt Rudolf Štech (1858–1908), spisovatel a spoluzakladatel slánského muzea Václav Štech (18591947), jeho syn, historik umění Václav Vilém Štech (1885–1974), publicista a malíř Josef Holub (1870–1957), zakladatel novodobé české zootechniky František Bílek (1885–1972) či herečka Olga Scheinpflugová (1902–1968).

Slaný je jedním ze středisek turistického regionu Přemyslovské střední Čechy, ve kterém se nalézá nespočet zajímavých lokalit, například menhir v Klouboukách, archeologické naleziště v Knovízi, zřícenina hradu Okoř, Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích, Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích a další. Pěkný výhled na město nabízí vrchol Slánské hory – sopky, která podle záznamu v kronice dýmala ještě v roce 1726. Na jejím úpatí byly ve středověku objeveny slané prameny, které městu daly jeho název; postupem času se ale vytratily.

Adresa

Infocentrum Slaný
Masarykovo náměstí 159
Slaný 274 01
tel.: +420 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz
WWW: http://www.infoslany.cz

Loading Facebook Comments ...