Regionální muzeum v Jílovém otevře novou expozici a obnovenou naučnou stezku

KDY 7.4.2018 - 8.4.2018
KDE

Historii města Jílového u Prahy a jeho okolí od pozdního středověku do nedávné minulosti představí nová stálá expozice nazvaná Jílové v odlesku zlata, kterou v neděli 8. dubna slavnostně otevře zdejší Regionální muzeum. O den dříve, v sobotu 7. dubna, muzeum otevře znovuobnovenou naučnou stezku Jílovské zlaté doly.

Nová expozice Jílové v odlesku zlata

Nová muzejní expozice volně navazuje na loňský projekt Ora et labora věnovaný klášteru benediktýnů na nedalekém Ostrově u Davle a jeho historii v rozmezí let 999–1420. „V nově otevřených prostorách, které dosud sloužily pouze k dočasným výstavám, se návštěvníci seznámí s historií města Jílového a jeho okolí od pozdního středověku až do nedávné minulosti, kdy nástup průmyslového věku a invaze turistů začaly proměňovat tradiční tvář dolního Posázaví, do té doby odlehlého a zapomenutého koutu středních Čech,“ uvedla ředitelka Regionálního muzea v Jílovém Šárka Juřinová.

Zájemce o historii regionu seznámí nová expozice prostřednictvím plastického trojrozměrného modelu centra města s podobou Jílového před rokem 1620. Prohlédnout si budou moci rekonstrukci barokní domácnosti zámožného měšťana a připomenou si významné osobnosti, památky a události místní i národní historie. Expozice se zaměří i na působení minoritů v loretánském klášteře, jehož pozůstatky se dosud nacházejí na jílovském náměstí. Nebudou chybět ani předměty denní potřeby z časů rozvoje a prosperity i ničivých pohrom, které město a jeho okolí opakovaně postihovaly. V expozici bude také umístěno vzácné umělecké dílo – obraz připisovaný mistrovi barokního portrétu Petru Brandlovi, který v Jílovém působil na počátku 18. století a jako podnikatel se účastnil i zdejší zlatorudné těžby. Závěr expozice se bude věnovat stavbě posázavské železnice a rozvoji města a jeho občanské společnosti v čase nástupu moderní doby, kterou do Jílového a krajiny dolního Posázaví přineslo 20. století.


Slavnostní otevření nové expozice se koná v neděli 8. dubna 2018 ve 14 hodin a součástí programu bude i projekce nejnovější verze 3D vizualizace Ostrovského kláštera a jeho okolí před rokem 1420, doplněná o virtuální prohlídky interiérů středověkého kláštera.

Projekt vznikl za finanční podpory Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími odbornými institucemi a organizacemi.


Naučná stezka Jílovské zlaté doly

Původní muzejní naučná stezka, vybudovaná před téměř 30 lety, byla hodně poničená. Autorem její nynější podoby je přední odborník na historii těžby a zpracování zlata a dlouholetý spolupracovník jílovského muzea RNDr. Petr Morávek. „Celý život se věnuje problematice těžby zlata, v loňském rocevydal Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy, v níž nechybí ani ta jílovská. Petra Morávka mrzelo, že byla naše stezka ve špatném stavu a do knihy napsal, že je obnovená, takže jsme si to vzali za své a opravili jsme ji,“ uvedla Šárka Juřinová.

Trasa naučné stezky vede z jílovského náměstí přes návrší s kapličkou sv. Anny s pozůstatky historické těžby, přes někdejší odkaliště dolu Pepř a zaniklá důlní díla tzv. Kocourského pásma k rozhledně na vrchu Pepř s nádherným výhledem do Posázaví. Pokračuje ke stopám středověkého dolování na šlojířském pásmu a ukončena je v místě dolu Rotlev, kde zlatorudná těžba probíhala s přestávkami po šest století a svými mimořádnými výsledky založila zlatou slávu jílovských dolů.  Naučnou stezku tvoří 20 panelů, z nichž osm je na hlavní okružní trase v okolí města, dalších osm je na odbočce k Žampachu a Kamennému Přívozu a čtyři samostatně umístěné panely jsou na rýžovišti u Bohulib, v důlním revíru nad Lukami pod Medníkem, u štoly Halíře v Borku a v místech historického hornického osídlení poblíž hájovny Turyně.

Informační tabule na jednotlivých zastaveních textem i obrazem provedou návštěvníka zajímavými místy a seznámí ho s technickými památkami souvisejícími s těžbou zlata v blízkém i vzdálenějším okolí Jílového, které bylo centrem historicky nejvýznamnějšího zlatohorního revíru království českého.

Nová muzejní stezka Jílovské zlaté doly bude otevřena v sobotu 7. dubna v 10 hodin. Součástí programu bude i prohlídka zlatonosných štol sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského.

Loading Facebook Comments ...