Rakovník

MES_021_Rakovnik

Město Rakovník (16 700 obyvatel) leží ve středu Rakovnické kotliny, v širokém, kdysi mokřinatém údolí, 59 km západně od Prahy. První dochovaný písemný doklad o existenci trhové osady na území dnešního Rakovníka pochází z  roku 1252.

V následujících letech se osada proměnila v rychle se rozrůstající městečko, které český král Václav II. povýšil v roce 1286 na město. Přibližně ve stejném období se Rakovník stal součástí křivoklátského panství a sídlem krajské správy, kterým zůstal až do 18. století. Od poloviny 15. století byl také střediskem chmelařství. Díky přízni panovníků, především Vladislava Jagellonského (1456–1516) a Rudolfa II. Habsburského (1552–1612), město zažívalo neobvyklý ekonomický rozvoj, který ukončil až všeobecný úpadek spojený s třicetiletou válkou (1618–1648). Podobně jako jiná města i Rakovník se z válečných útrap vzpamatovával jen velmi pozvolna. Období stagnace prodloužilo i přeložení sídla Rakovnického kraje do Slaného v roce 1788. Tam byly rovněž odkloněny nově budované komunikace – císařská silnice a železniční trať z Prahy do Chebu. K opětovnému rozkvětu Rakovníku proto došlo až v 19. století v souvislosti s objevením velkých ložisek keramických jílů. Začal se rychle rozvíjet keramický průmysl, jehož tradici udržuje v současné době továrna firmy Lasselsberger. Druhá polovina 19. století přinesla také rozmach chemického průmyslu. Mydlárna založená v roce 1875 se v následujícím století stala základem dnešního největšího průmyslového podniku ve městě, chemické továrny Procter & Gamble.

K nejcennějším památkám Rakovníka patří pozdně gotický kostel sv. Bartoloměje, který byl založen ve 13. století, zvonice z roku 1495, městské brány z počátku 16. století nazvané Pražská a Vysoká, pozdně gotický hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice ze druhé poloviny 16. století, barokní radnice z první poloviny 18. století či pozůstatky židovského ghetta rozkládajícího se vedle Vysoké brány. Součástí ghetta byl také dodnes dochovaný hřbitov z roku 1635 a synagoga z roku 1763, ve které dnes sídlí Rabasova galerie.

V Rakovníku se narodila nebo nějakou dobu pobývala řada významných osobností českého kulturního života. K nejznámějším patří spisovatel a profesor zdejšího gymnázia Zikmund Winter (1846–1912), malíř Václav Rabas (1885–1954), který ve svých dílech zachycoval právě Rakovnicko, a herec a režisér Národního divadla Zdeněk Štěpánek (1896–1968).

Okolí města nabízí spoustu turisticky atraktivních míst včetně zachované přírody Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Přírodního parku Džbán. Jednou z nejnavštěvovanějších památek je gotický hrad Křivoklát, cílem turistů jsou také romantické zříceniny hradů Jinčov a Týřov, Hamousův statek ve Zbečně z konce 16. století, park zámku v Lánech nebo lánské Muzeum T. G. Masaryka, věnované osobnosti prvního československého prezidenta (1850–1937).

Adresa

Městské informační centrum Rakovník
Husovo náměstí 114
Rakovník 269 01
tel.: +420 313 512 270
e-mail: icentrum@knihovna-rakovnik.cz
WWW: http://www.knihovna-rakovnik.cz

Loading Facebook Comments ...