Rabasova galerie Rakovník

KUL_023_Rabasova_galerie

Rakovnickou galerii založila Společnost přátel umění v Rakovníku už v roce 1939 jako regionální obrazárnu pro díla umělců, jejichž život či tvorba souvisí s Rakovnickem. Rozhodující podíl na jejím vzniku měl významný český krajinář Václav Rabas (1885–1954), který se narodil ve vesnici Krušovice na Rakovnicku a větší část života zde také pobýval. Po jeho smrti galerie přijala do názvu jeho jméno.

Po krátkém přerušení činnosti získala galerie v roce 1982 výstavní prostory v nově zrekonstruované barokní budově rakovnické synagogy ve Vysoké ulici, kde sídlí dodnes.

Hlavní expozice je věnována dílu Václava Rabase, který neopakovatelným způsobem zachytil krajinu Rakovnicka. Vedle toho galerie připravuje i krátkodobé výstavy především současných umělců. Ty bývají instalovány také v nové výstavní síni pod Vysokou bránou, která patří k nejmodernějším výstavním síním ve Středočeském kraji. Sbírkový fond galerie dnes obsahuje sto devadesát děl Václava Rabase a několik stovek děl dalších umělců.

Rabasova galerie podporuje současné umění také pořádáním nejrůznějších akcí. K těm s nejdelší tradicí náleží mezinárodní sochařské sympozium Džbán, které se koná každoročně v nedaleké obci Hředle. Díla vzniklá během sympozia galerie vystavuje ve svých prostorách.

Adresa

Rabasova galerie Rakovník
Vysoká 232
Rakovník 269 01
tel.: +420 313 513 953, +420 313 511 549
e-mail: rabasova.galerie@tiscali.cz
WWW: http://www.rabasgallery.cz

Loading Facebook Comments ...