Levý Hradec

Rozkládá se na plošině vysokého ostrohu nad řekou Vltavou a jeho území bylo osídleno už v pravěku. Na přelomu 8. a 9. století tu vzniklo slovanské opevněné hradiště, které se stalo zřejmě nejstarším sídlem Přemyslovců. Kníže Bořivoj I., první historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců, tu v 9. století založil první známý křesťanský kostel v Čechách. (Pokračování textu…)

Středověké hradby v Nymburce

Dominanta Nymburka, která patří k nejkvalitnějším příkladům středověkého městského opevnění v českých zemích. Budování tohoto důmyslného obranného systému začalo krátce po založení města ve druhé polovině 13. století. Většina stavby pochází z období vlády krále Václava II. (1283–1305). (Pokračování textu…)

S kolem kolem Prahy

4. mezinárodní sraz cykloturistů Již tradičně v Praze a ve středních Čechách 2. - 7. července 2013 (Pokračování textu…)

Drábské světničky

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypínala na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Pevnostní soustava byla vybudována už ve 13. století na sedmi pískovcových blocích, které jsou od sebe odděleny úzkými průrvami. (Pokračování textu…)