Loreta v Kosmonosích

Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos, je ale známa i daleko za jejími hranicemi. Byla postavena z podnětu Jakuba Heřmana Černína z Chudenic italským architektem Giovanni B. Alliprandim v místech původního farního kostela sv. Martina, zničeného za husitských válek. Loreta je tvořena střední obdélníkovou budovou Santa Casa. Jejím vzorem byla první stavba tohoto typu v italském městě Loretto, která byla schránkou pro domek, v němž údajně žila Pana Marie a který byl do Loretta převezen ve 13. století. (Pokračování textu…)

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Kostel v Kouřimi založený v padesátých letech 13. století během vlády českého krále Přemysla Otakara II. je považován za jednu z nejvýznamnějších památek českého raně gotického stavitelství. Pod presbytářem této trojlodní baziliky se nachází krypta sv. Kateřiny, která má osmiboký půdorys a je zaklenuta hvězdicovitou klenbou na jediný pilíř. (Pokračování textu…)

Kostel sv. Jiljí v Nymburce

Kostel byl až do roku 1622 zasvěcen sv. Mikuláši. Pochází už z konce 13. století. Kolem roku 1350 bylo k raně gotickému presbytáři přistavěno bazilikální trojlodí s věží v západním průčelí. Na dostavbě kostela sv. Jiljí se kolem roku 1380 podílela také huť Petra Parléře (dvorního stavitele císaře Karla IV.), která vybudovala druhou, 66 metrů vysokou věž v západním průčelí. (Pokračování textu…)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve St. Boleslavi

Poutní, raně barokní jednolodní kostel ve staré Boleslavi postavil italský architekt Giacomo de Vaccani z popudu císařovny Anny v letech 1613–1623. Nový chrám vyrostl na místě staršího kostela, v němž bylo od poloviny 16. století uloženo tzv. Palladium Země české – starobylý měděný reliéf Madony s Ježíškem, který měl chránit celou zemi. (Pokračování textu…)

Zámek Žleby

Původně gotický hrad Žleby založili ve druhé polovině 13. století páni z Lichtenburka. Na příkaz dalšího z majitelů, člena starobylého českého panského rodu Jiřího z Dubé, byl hrad v polovině 15. století pozdně goticky přestavěn, aby se odstranily následky ničivých husitských útoků (1420–1436). (Pokračování textu…)