Památník Josefa Lady v Hrusicích

Stylový památník připomíná život a dílo Josefa Lady (1887–1957), jednoho z nejoblíbenějších českých výtvarníků a autorů knížek pro děti. Nachází se v obci Hrusice v sídle Ladovy rodiny, které bylo postaveno po roce 1932 na místě bývalé malířovy rodné chaloupky. (Pokračování textu…)

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

První stálá výstava věnovaná světově proslulému českému skladateli Antonínu Dvořákovi (1841–1904) byla v prostorách zámečku ve Vysoké u Příbrami instalována v roce 1963. Jako muzeum ale objekt slouží až od roku 1994; předtím prošel rozsáhlou rekonstrukcí. S areálem zámečku i s jeho okolím těsně souvisí vrcholné období umělcovy tvorby. (Pokračování textu…)

Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs n. L. – St. Boleslav

Vzniku muzea v Brandýse nad Labem předcházelo v roce 1911 založení spolku Okresní jednota muzejní. Od sbírání památek a uchovávání starožitností pak byl jen krůček k jejich vystavování. V současné době muzeum sídlí v prostorách kulturní památky – Arnoldinovského domu ze 16. století. Kromě stálé expozice věnované dějinám Brandýska nabízí i krátkodobé tematické výstavy. (Pokračování textu…)

Muzeum zlata Nový Knín

Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku Muzeum v historické budově tzv. Mincovny z 15. století, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě Nový Knín na březích zlatonosné říčky Kocáby. Expozice umístěné v prvním patře objektu seznamují s historií těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, s dějinami města, místními řemesly a průmyslem a s historií mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí. V okolí Nového Knína jsou pro turisty…

Muzeum T. G. M. Rakovník

Počátky rakovnického muzea souvisejí s konáním Národopisné výstavy v Praze v roce 1895, pro kterou bylo třeba získat exponáty z Rakovnicka. K otevření muzea došlo o tři roky později. Kvůli rychle se rozrůstajícím sbírkám se muzeum několikrát stěhovalo, až v roce 1933 získalo bývalý dům plaských cisterciáků z konce 18. století, ve kterém jsou umístěny stálé expozice dodnes. Vedle toho spravuje i další expozice v několika pobočkách. (Pokračování textu…)

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou, seznamuje prostřednictvím dobových exponátů - především zemědělských strojů a nářadí, náčiní podomácké a řemeslné výroby a také vybavením interiéru lidového obydlí, se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. (Pokračování textu…)

Muzeum Podblanicka Vlašim

Počátky muzea souvisejí s pořádáním Národopisné výstavy v Praze v roce 1895 – ta totiž inspirovala sběr národopisného materiálu i na Podblanicku. Postupně v tomto regionu vzniklo několik muzejních sbírek. Nejvýznamnějších z nich – benešovská, vlašimská, votická a sedlecká – byly v roce 1960 sloučeny do jediného fondu a ten začalo spravovat nově vzniklé Vlastivědné muzeum Podblanicka. (Pokračování textu…)

Muzeum Českého krasu Beroun

Muzeum využívá prostory v architektonicky nejcennějším domě Berouna, v tzv. Jenštejnském domě z počátku 17. století. Jednotlivé expozice muzea jsou věnovány nejen Chráněné krajinné oblasti Český kras a světově významné geologické oblasti Barrandienu, ale také dějinám Berouna a jeho významným osobnostem. (Pokračování textu…)