Národní přírodní rezervace Koda

Krajina krasového rázu s hlubokými roklemi patří k nejvýznamnějším přírodním rezervacím na území Chráněné krajinné oblasti Český kras. Na mnoha místech rezervace lze obdivovat krasové jevy či mohutné vrstvy vápnitých usazenin, které odkryla eroze na stěnách roklí, vyhloubených prudce tekoucími potoky. (Pokračování textu…)

Národní přírodní rezervace Karlštejn

Největší chráněná krasová plocha v Čechách. Rozkládá se na ploše téměř 16 km na levém břehu Berounky od Karlštejna a Mořiny až po Šanův kout a údolí říčky Kačáku u Sedlce. Střídají se v ní skalnaté rokle včetně kaňonu Berounky s oblými i skalnatými vrchy či s místy staré krasové planiny. (Pokračování textu…)

Národní přírodní památka Klonk

Nejcennější chráněné území České republiky z hlediska mezinárodního významu se nalézá nedaleko obce Suchomasty v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Paleontologicky a geologicky unikátní skalnatý sráz vrchu Klonk se stal důležitým místem pro určování hranice dvou prvohorních útvarů – siluru a devonu. (Pokračování textu…)

Velka a Malá Amerika

Soustava opuštěných jámových vápencových lomů, které jsou propojeny důmyslným systémem štol, připomíná svým jedinečným vzhledem atmosféru Divokého západu. Tu navozují také názvy lomů nebo časté přirovnávání několikapatrového lomu Velká Amerika ke Grand Canyonu. (Pokračování textu…)

Svatý Jan pod Skalou

Místo uprostřed velkolepé krasové scenérie v kaňonu říčky Kačáku, památné legendou o poustevníku sv. Ivanovi, který žil ve zdejší travertinové jeskyni. Už v polovině 11. století tu byl založen benediktinský klášter a při něm vznikla osada. (Pokračování textu…)

Svatováclavský dub

Starobylý dub zasadila podle pověsti v roce 903 kněžna Ludmila na počest narození svého vnuka Václava, budoucího knížete a patrona české země. Dnes je tento 14,5 m vysoký památný strom s obvodem kmene 873 cm jedním z nejstarších v České republice. (Pokračování textu…)

Sekvojovce obrovské

V současnosti největší sekvojovce obrovské v České republice rostou v zámeckém parku v Ratměřicích na Benešovsku. Dva mamutí jehličnany, pocházející z kalifornské Sierry Nevady, nechal vysadit přibližně před 150 lety na svém panství hrabě Otto Chotek. (Pokračování textu…)

Koněpruské jeskyně

Největší jeskynní systém v Čechách s bohatou krápníkovou výzdobou se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras u obce Koněprusy. Je to třípatrový komplex jeskyň, který vznikl působením podzemních vod v třetihorách a čtvrtohorách. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem je sedmdesát metrů. (Pokračování textu…)