Muzeum Podblanicka Vlašim

Počátky muzea souvisejí s pořádáním Národopisné výstavy v Praze v roce 1895 – ta totiž inspirovala sběr národopisného materiálu i na Podblanicku. Postupně v tomto regionu vzniklo několik muzejních sbírek. Nejvýznamnějších z nich – benešovská, vlašimská, votická a sedlecká – byly v roce 1960 sloučeny do jediného fondu a ten začalo spravovat nově vzniklé Vlastivědné muzeum Podblanicka. (Pokračování textu…)

Muzeum Českého krasu Beroun

Muzeum využívá prostory v architektonicky nejcennějším domě Berouna, v tzv. Jenštejnském domě z počátku 17. století. Jednotlivé expozice muzea jsou věnovány nejen Chráněné krajinné oblasti Český kras a světově významné geologické oblasti Barrandienu, ale také dějinám Berouna a jeho významným osobnostem. (Pokračování textu…)

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem ve spolupráci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze a Národní galerií v Praze vytvořilo mimořádnou expozici o životě a díle význačného českého vědce, badatele a orientalisty Bedřicha Hrozného, který mimo jiné rozluštil starověký jazyk Chetitů. (Pokračování textu…)

Informační centrum keltské kultury Nižbor

Informační centrum keltské kultury, sídlící v prostorách nově zrekonstruovaného zámku Nižbor, bylo otevřeno v roce 2004 v rámci mezinárodního projektu Keltská Evropa. Projekt prezentuje kulturní dědictví Keltů jako základ prvního sjednocení Evropy. Informační centrum keltské kultury proto přibližuje život Keltů na území středních Čech. (Pokračování textu…)

Hornické muzeum Příbram

Historie jednoho z největších hornických muzeí v Evropě a současně i jednoho z nejstarších muzeí v České republice se začala psát v roce 1886, kdy bylo založeno Krajinské muzeum v Příbrami. To se hned od počátku zaměřilo na sbírky související s příbramským hornictvím a hutnictvím, jehož tradice sahá až do pravěku. (Pokračování textu…)

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Počátky prvního národopisného muzea ve střední Evropě sahají na konec 19. století. Tehdy arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský nechal starobylý objekt kovárny a rychty v blízkosti svého zámku v Přerově nad Labem upravit podle vzoru staročeské chalupy, vystavené v roce 1891 na Všeobecné jubilejní výstavě v Praze. (Pokračování textu…)