Regionální muzeum Mělník

Expozice muzea přibližují dlouhou tradici vinařství na Mělnicku, bohatou minulost Mělníka jako královského věnného města, dějiny celého regionu i nedalekou Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. Muzeum se specializuje zejména na dvě oblasti, které jsou svým způsobem výjimečné i v rámci celé České republiky: na české vinařství a na historii výroby kočárků v Čechách. (Pokračování textu…)

Polabské muzeum Poděbrady

Muzeum bylo založeno v roce 1902 a od roku 1906 sídlí v historické budově staré školy v Poděbradech. Neustále se rozrůstá: dnes spravuje nejen tři objekty v Poděbradech, ale také dalších šest poboček rozesetých po celém okrese Nymburk – skanzen Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, Vlastivědné muzeum Nymburk, Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Galerie Melantrich Rožďalovice a Městské muzeum Sadská. (Pokračování textu…)

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Památník je věnován českému spisovateli, dramatiku a novináři Karlu Čapkovi (1890–1938), jeho manželce, herečce a spisovatelce Olze Scheinpflugové (1902–1968) a jednomu z nejbližších Čapkových přátel, novináři, dramatikovi a spisovateli Ferdinandu Peroutkovi (1895–1978). (Pokračování textu…)

Památník Josefa Lady v Hrusicích

Stylový památník připomíná život a dílo Josefa Lady (1887–1957), jednoho z nejoblíbenějších českých výtvarníků a autorů knížek pro děti. Nachází se v obci Hrusice v sídle Ladovy rodiny, které bylo postaveno po roce 1932 na místě bývalé malířovy rodné chaloupky. (Pokračování textu…)

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

První stálá výstava věnovaná světově proslulému českému skladateli Antonínu Dvořákovi (1841–1904) byla v prostorách zámečku ve Vysoké u Příbrami instalována v roce 1963. Jako muzeum ale objekt slouží až od roku 1994; předtím prošel rozsáhlou rekonstrukcí. S areálem zámečku i s jeho okolím těsně souvisí vrcholné období umělcovy tvorby. (Pokračování textu…)

Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs n. L. – St. Boleslav

Vzniku muzea v Brandýse nad Labem předcházelo v roce 1911 založení spolku Okresní jednota muzejní. Od sbírání památek a uchovávání starožitností pak byl jen krůček k jejich vystavování. V současné době muzeum sídlí v prostorách kulturní památky – Arnoldinovského domu ze 16. století. Kromě stálé expozice věnované dějinám Brandýska nabízí i krátkodobé tematické výstavy. (Pokračování textu…)

Muzeum zlata Nový Knín

Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku Muzeum v historické budově tzv. Mincovny z 15. století, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě Nový Knín na březích zlatonosné říčky Kocáby. Expozice umístěné v prvním patře objektu seznamují s historií těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, s dějinami města, místními řemesly a průmyslem a s historií mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí. V okolí Nového Knína jsou pro turisty…

Muzeum T. G. M. Rakovník

Počátky rakovnického muzea souvisejí s konáním Národopisné výstavy v Praze v roce 1895, pro kterou bylo třeba získat exponáty z Rakovnicka. K otevření muzea došlo o tři roky později. Kvůli rychle se rozrůstajícím sbírkám se muzeum několikrát stěhovalo, až v roce 1933 získalo bývalý dům plaských cisterciáků z konce 18. století, ve kterém jsou umístěny stálé expozice dodnes. Vedle toho spravuje i další expozice v několika pobočkách. (Pokračování textu…)

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou, seznamuje prostřednictvím dobových exponátů - především zemědělských strojů a nářadí, náčiní podomácké a řemeslné výroby a také vybavením interiéru lidového obydlí, se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. (Pokračování textu…)