Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem ve spolupráci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze a Národní galerií v Praze vytvořilo mimořádnou expozici o životě a díle význačného českého vědce, badatele a orientalisty Bedřicha Hrozného, který mimo jiné rozluštil starověký jazyk Chetitů. (Pokračování textu…)

Informační centrum keltské kultury Nižbor

Informační centrum keltské kultury, sídlící v prostorách nově zrekonstruovaného zámku Nižbor, bylo otevřeno v roce 2004 v rámci mezinárodního projektu Keltská Evropa. Projekt prezentuje kulturní dědictví Keltů jako základ prvního sjednocení Evropy. Informační centrum keltské kultury proto přibližuje život Keltů na území středních Čech. (Pokračování textu…)

Hornické muzeum Příbram

Historie jednoho z největších hornických muzeí v Evropě a současně i jednoho z nejstarších muzeí v České republice se začala psát v roce 1886, kdy bylo založeno Krajinské muzeum v Příbrami. To se hned od počátku zaměřilo na sbírky související s příbramským hornictvím a hutnictvím, jehož tradice sahá až do pravěku. (Pokračování textu…)

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Počátky prvního národopisného muzea ve střední Evropě sahají na konec 19. století. Tehdy arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský nechal starobylý objekt kovárny a rychty v blízkosti svého zámku v Přerově nad Labem upravit podle vzoru staročeské chalupy, vystavené v roce 1891 na Všeobecné jubilejní výstavě v Praze. (Pokračování textu…)

Muzeum lidových staveb středního Povltaví

Skanzenu ve Vysokém Chlumci uchovává cenné památky venkovské architektury z oblasti Středočeské pahorkatiny a středního Povltaví. Do přírodního areálu jsou postupně přenášeny obytné, hospodářské a technické stavby, kterým na jejich původním místě hrozí zánik. (Pokračování textu…)

Rabasova galerie Rakovník

Rakovnickou galerii založila Společnost přátel umění v Rakovníku už v roce 1939 jako regionální obrazárnu pro díla umělců, jejichž život či tvorba souvisí s Rakovnickem. Rozhodující podíl na jejím vzniku měl významný český krajinář Václav Rabas (1885–1954), který se narodil ve vesnici Krušovice na Rakovnicku a větší část života zde také pobýval. Po jeho smrti galerie přijala do názvu jeho jméno. (Pokračování textu…)