Přírodní rezervace Brdatka

Sráz na levém břehu Berounky nad Zbečnem pokrývá mozaika dubohabřin, habrových javořin a řídkých zakrslých doubrav. Na skalách najdeme stepi s třemdavou, tařicí skalní, místy hojnou bělozářkou liliovitou a bělokvětou mochnou skalní. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Žehušická obora

Obora s anglickým parkem o celkové rozloze 250 ha vznikla už v roce 1860 na místě vysušeného rybníka, v široké nivě řeky Doubravy, poblíž obce Žehušice. Tvoří ji pestrá mozaika luk a lužních hájů, ve které rostou duby staré více než pět set let a spolu s nimi o málo mladší jilmy, lípy a jasany či vzácné cizí dřeviny, například liliovníky, platany, zeravy a další. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Vrškámen

Na jednom z nejmenších chráněných území ve středních Čechách (0,0863 ha) se nachází největší volně ležící balvan ve Středočeském kraji. Dnes tvoří výraznou geologickou dominantu krajiny nedaleko Petrovic (okres Příbram), místně nazývanou Čertův kámen. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Špičatý vrch – Barrandovy jámy

Známá paleontologická lokalita se nachází nedaleko Loděnice u Berouna v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Její význam ocenil už v 19. století přední francouzský vědec a paleontolog Joachim Barrande, který tu objevil naleziště velkého množství dobře zachovalých zkamenělin trilobitů – mořských členovců žijících v prvohorách. (Pokračování textu…)

Pokličky

Při ústí rokle Močidla do Kokořínského dolu vystupují dvě pískovcové věže, jejichž „hlavu“ tvoří téměř plochá deska z pískovce, odolného díky obsahu železa, a mnohem štíhlejší „noha“ je ze snadno zvětrávajícího světlého pískovce. (Pokračování textu…)

Národní přírodní rezervace Týřov

Rozsáhlé lesní území s přirozenými porosty v údolí Oupořského potoka u Skryjí v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Patří k němu i vrchy Vosník, Vysoký vrch a Týřovické skály v údolí Berounky. Hluboká údolí se strmými svahy s četnými postranními roklemi i skalními útvary, jako Krkavčiny nebo Výří skála, vynikají pestrou vegetací. (Pokračování textu…)