Městské opevnění v Kouřimi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Středověké opevnění Kouřimi patří k nejlépe zachovalým hradebním systémům v českých zemích. Vznikalo od poloviny 13. století do začátku 16. století. Mohutné hradby obklopují historické jádro města v délce asi 1250 metrů.

Opevnění tvoří dva pásy zdí, které od sebe odděluje čtrnáct metrů široký parkán. Vnitřní hradební pás byl zpevněn několika hranolovými věžemi, vnější pás měl mohutné půlválcové a hranolové bašty. Do současnosti se v Kouřimi dochovala velká část hradeb spolu s jednou ze čtyř původních bran, zvanou Pražskou; ta je považována za nejlépe zachovalou raně gotickou městskou bránu v České republice.

Adresa

Informační centrum Kouřim
Mírové náměstí 1
Kouřim 281 61
tel.: +420 321 784 004
e-mail: ic.kourim@atlas.cz
WWW: http://www.kourim-radnice.cz

Loading Facebook Comments ...