Královský průvod – Poselstvo vévody Štěpána II.

KDY 2.6.2018 - 2.6.2018
KDE

První červnový víkend zavítá do poberouní středověké bavorské poselstvo.

Vévoda Štěpán II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjede ve vší slávě dne 2. června L.P. 2018 z Králova Dvora na Karlštejn! Připojte si i vy ke slavnostnímu Poselstvu vévody Štěpána II. bavorskéhov kostýmu či bez něj a vychutnejte si atmosféru středověku při této jedinečné události.

Tato druhá větev Královského průvodu vzniklaz iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let, námětem opřena o historickou postavu vévody Bavorského Štěpána II., u nás známouz filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.

Jádro průvodu v historických kostýmech tvoří představitelé města KrálůvDvůr a obce Tetín. Role vévody Bavorského se stejně jako loni zhostíGünter Ruberg. Zbrojnoše, praporečníkya bubeníkypak ztvární skupiny historického šermu Honorata,dále jezdcina konícha kočáry. K průvodu se pak po cestě připojují další skupiny historického šermu, a dobrovolníci.

Novinkou letošního již třetího ročníku Poselstva vévody bavorského bude relikviářová truhla, inspirovaná středověkými ostatkovými relikviáři, ve které bude uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.  Tento relikviář svaté Ludmily, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie a babičku svatého Václava, bude v průvodu slavnostně nesen na zdobných nosítkách a vystavováván na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána II..

V sobotu 2. června v ranních hodinách se vévoda Štěpán s úzkým doprovodem vydá dokostela Nanebevzetí P. Marie v Počaplech,  kde navštíví hrob krále Václavaa pokloní se jeho památce.Po tomto krátkém zastavení se připojí ke své družině a slavnostně vyjedeod městského úřadu v Králově Dvoře na zámek v Králově Dvoře, poté do Berounana Husovo náměstí, dále pak do pivovaru Berounský Medvěd. První den cesty zakončí na Tetíně, kde se pokloní památce svaté Ludmily, shlédne připravený program.

V neděli 3. červnapak bavorské poselstvo vyrazí z Tetína přes Srbsko na Karlštejnvstříc Královskému průvodu císaře Karla IV., aby společně s ním uložil korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna v Kapli sv. Kříže.

V každém městě a obci na trase průvodu bude připraveno slavnostní přivítání vévody Štěpána II. a doprovodný program. Podrobný program naleznete na webových stránkách Královského průvodu www.pruvodkarlaiv.cz.


Stánek s propagačními předměty Středočeského kraje naleznete během Královského průvodu v Dobříchovicích a na Karlštejně.

Loading Facebook Comments ...