Jílovské muzeum představí pohřební lože císaře Karla IV. a jeho korunní klenoty

Odcházení otce vlasti
KDY 11.12.2018 - 3.2.2019
KDE

Rekonstrukci pohřebního lože Otce vlasti – císaře a krále Karla IV. – a luxusnírepliky jeho korun budou k vidění od 11. prosince 2018 do 3. února 2019 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Muzeum tak připomene 640 let od panovníkova úmrtí a zároveň se tím připojí k oslavám stého výročí samostatného státu Čechů a Slováků. Instalace bude doplněna přednáškami a dalšími programy s tématikou doby, v níž zemřel jeden z největších panovníků naší národní historie.

„V roce 2016 se muzeum v Jílovém připojilo jako většina organizací k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Letos si připomínáme osmičkové jubileum (zemřel 1378) od úmrtí tohoto panovníka a jako jedni z mála jsme připravili vzpomínkovou výstavu. Karel IV. se totiž úzce váže k Jílovému, neboť v roce 1350 udělil hornické osadě městská práva a za jeho života zde vrcholila těžba zlata, což byl zdroj pro Karlovy velkolepé podniky,“ připomněla ředitelka Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Šárka Juřinová.

Muzeum představí jedinečnou rekonstrukci pohřebního katafalku císaře a krále Karla IV. Díky kronikářským zprávám i autenticky dochovaným textiliím jsou známy barvy, střih i vzory pohřebního roucha Otce vlasti. Rekonstrukce tohoto oděvu bude součástí trojrozměrné instalace, která v životní velikosti představí pohřební lože s tělem zesnulého panovníka. Expozici doplní dokonalé repliky korun Karla IV.  Tři z nich – císařská koruna Svaté říše římské, Svatováclavská království českého a Lombardská tzv. železná koruna království italského – budou přímou součástí rekonstrukce pohřebního katafalku. Čtvrtá koruna římského krále, která na císařově katafalku nebyla, bude umístěna v samostatné vitríně. Koruny jsou přesné vědecké kopie vyrobené zlatníkem Jiřím Urbanem. Tyto vzácné klenoty muzeu zapůjčil ze své soukromé sbírky JUDr. Oldřich Beneš.

Karel IV. zemřel na Pražském hradě v sobotu 29. listopadu roku 1378 tři hodiny po západu slunce. Dalších 11 dní bylo jeho nabalzamované tělo vystaveno v hradní síni. Velkolepé pohřební obřady, při nichž panovníkovy ostatky putovaly po pražských kostelech, začaly 11. prosince. Císařův katafalk neslo 30 mužů, dalších 564 mužů oděných v černém ho provázelo s rozžatými voskovicemi. V průvodu, který čítal na 7 000 osob, kráčeli všichni církevní preláti, přední šlechtici království, zahraniční knížata i konšelé Starého a Nového Města pražského. V pondělí 15. prosince bylo tělo Karla IV. uloženo do královské hrobky v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Nad rakví zesnulého císaře ve své smuteční řeči Mistr Vojtěch Raňkův z Ježova poprvé pojmenoval Otcem vlasti.

Datum významné události patří také k osudovým osmičkám naší historie. Výstava bude symbolicky otevřena 11. prosince, tedy přesně 640 let od chvíle, kdy Prahou vykročil pohřební průvod Karla IV.

Loading Facebook Comments ...