„JARO NA VSI“ v Polabském národopisném muzeu

jaro na vsi
KDY 16.3.2018 - 15.4.2018
KDE Přerov nad Labem 19, 289 16 Přerov nad Labem, Česko

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM V PŘEROVĚ NAD LABEM OTEVÍRÁ SVOU BRÁNU OPĚT OD 16.3.2018 TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVOU „JARO NA VSI“.¨

Tradiční velikonoční výstava „Jaro na vsi“ představuje v celém areálu muzea v přírodě, jak v minulosti prožívali období od masopustu po letnice obyvatelé vsí středního Polabí.
Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“, zabíjačkou a průvodem starých masek na konci masopustu. Ten ve druhé chalupě z Draha střídá čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením „smrtky“, chozením s lítem a předvelikonočním pečením. „Pašijový týden“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního má tradičně své místo ve „staročeské chalupě“, kde je i pomlázka o Pondělí velikonočním. K té se vztahuje také velká výstava kraslic, velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva ve všech výstavních prostorách bednárny.
V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Poslední chalupa z Pojed je věnována lidovému léčitelství, spojenému se svátkem sv. Jana Křtitele.
Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Po celou dobu trvání jarní výstavy jsou o víkendech doprovodné programy, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel). Bližší informace o víkendových doprovodných programech zde.

Velikonoční výstava Jaro na vsi začíná 16. 3. 2018 a končí 15. 4. 2018.
Otevřeno je od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Poslední vstup doporučujeme v 16.00 hodin.
Pondělí velikonoční 2. 4. 2018 – otevřeno od 9.00 do 17.oo hodin.

Hromadné zájezdy a školní výpravy, včetně dílniček pro děti, nutno objednat na telefonním čísle 325 565 272 nebo 733 715 342 nebo ne e-mailu skanzen@polabskmeuzeum.cz . Cena dílničky pro dítě je 60,- Kč.

VSTUPNÉ:
Dospělí: 100,- Kč
Senioři (od 65 let), studenti (do 26 let) a školáci (do 15 let): 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2 – 3 školáci)
Předškoláci, držitelé průkazů ZTP/P, AMG: zdarma

Loading Facebook Comments ...