ITB Berlin 2012

V termínu od 07.03. – 11.03.2012 se v Berlíně uskutečnil jeden z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu v Evropě – ITB Berlin 2012. Středočeský kraj se tohoto veletrhu zúčastnil v rámci společné expozice České republiky, kterou zajišťovala agentura CzechTourism. Veletrh byl určen jak pro odborníky cestovního ruchu, tak i pro širokou veřejnost. Veletrhu se zúčastnila také oficiální delegace ze Středočeského kraje.

ITB Berlin je nejúspěšnějším veletrhem v oblasti cestovního ruchu na světě. Se svými téměř 170 tisíci návštěvníky, mezi nimiž je 111 tisíc z řad odborné veřejnosti, 11 tisíci vystavovateli z více než 180 zemí světa a největším kongresem cestovní branže na světě je ITB vedoucí B2B-platformou globální turistické nabídky. Jako nejvýznamnější turistický veletrh vystupuje ITB jako pojítko mezi výzkumem a vědou, mezi podniky, trhy a společnostmi.  Veletržní haly jsou rozděleny podle zemí, ale také tematicky podle oborových segmentů. Vedle odborné výstavy a kongresu je veletrh určen o víkendu také pro návštěvníky z řad veřejnosti. Oficiální partnerskou zemí pro rok 2012 byl Egypt. Vystavovatelé z České republiky se na tomto veletrhu prezentují pravidelně nepřehlédnutelným společným stánkem v hale č. 11.1. Jejich účast je dotována agenturou CzechTourism.

Středočeský kraj se již několik let pod hlavičkou agentury CzechTourism, zastupující Českou republiku, účastní mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a snaží se kromě jiných forem propagace i touto cestou přilákat turisty do našeho regionu. Za účelem propagace na zahraničních veletrzích cestovního ruchu jsou k dispozici propagační materiály cestovního ruchu v provedení několika druhů tématických brožur včetně překladů do pěti jazyků, které zahraničnímu turistovi nabízí to, co jej zajímá.

Na stánku Středočeského kraje byl představen mj. soubor hmatových map, které slouží osobám se zrakovým postižením. Pomocí těchto map se nevidomí a slabozrací mohou seznámit se Středočeským krajem a jeho geomorfologickou stavbou. 3D hmatové mapy Středních Čech byly vytvořeny v rámci projektu „Prezentace Středočeského kraje v zahraničních médiích“ financovaného z ROP NUTS II Střední Čechy. Středočeský kraj prezentoval své turistické cíle prostřednictvím propagačních materiálů kraje, tj. trhacími mapami s piktogramy hlavních kulturních a turistických památek Středočeského kraje s německými texty, dále jednotlivými specializovanými materiály zaměřenými na propagaci muzeí a galerií Středočeského kraje, religiózní památky, venkova, cykloturistiky, historická města ve středních Čechách, kongresovou turistiku, golfová hřiště a sportovní vyžití v kraji, přírodní bohatství a chráněná území. Velmi významnou součástí prezentace byly veškeré materiály o světově známém a na seznamu UNESCO zařazeném středočeském městě Kutná Hora. Návštěvníci tohoto veletrhu cestovního ruchu požadovali jak všeobecné, tak detailní informace o turistické nabídce z konkrétních míst a regionů. Projevili také zájem o informace týkajících se možností individuální turistiky a především cykloturistiky na území kraje.

Návštěvníci projevovali značný zájem o souhrnný materiál o Středočeském kraji v německém i anglickém jazyce zaměřený na základní informace o kraji.

  

Loading Facebook Comments ...