Investiční příležitosti

Středočeský kraj představuje jeden z hospodářsky nejvýznamnějších regionů celé České republiky. Jeho prosperitu ovlivňuje především strategická poloha v centrální části země a bezprostřední blízkost hlavního města. Mnohá jeho hospodářská centra se ale vyvíjela zcela svébytně a přinesla celé zemi například v oblasti průmyslu světový věhlas. Nejznámějším příkladem je jistě automobilka v Mladé Boleslavi. V současnosti se ve Středočeském kraji daří jak oživovat tradiční, tak i vytvářet nová jádra hospodářského rozvoje.