Hrad Křivoklát

PAM_023_Hrad_Krivoklat

Jeden z nejstarších českých královských hradů byl vybudován patrně kolem roku 1230 jako mocenské centrum i venkovské sídlo královského rodu. K výraznému rozšíření Křivoklátu a obnově přispěli ve 14. století Lucemburkové, zejména král Václav IV., který si tento starý přemyslovský lovecký hrad velmi oblíbil.

Během husitských válek (1420–1436) byl Křivoklát značně poškozen, avšak rozsáhlá pozdně gotická přestavba, kterou provedl v letech 1473–1526 král Vladislav II. Jagellonský, z něj učinila jednu z nejvelkolepějších rezidencí své doby. Panovnickým sídlem v pravém slova smyslu se ale Křivoklát nikdy nestal. Byl využíván například jako vězení pro zvlášť významné vězně (např. pro biskupa jednoty bratrské Jana Augustu či alchymistu Edwarda Kellyho) nebo jako soukromé sídlo. Krátce zde pobývala také manželka arcivévody Ferdinanda Tyrolského Filipina Welserová. Celkovou rekonstrukci objektu, zdevastovaného několika ničivými požáry, provedli po roce 1826 jeho poslední vlastníci z rodu Fürstenberků. Projekt přestavby jim navrhl přední český architekt Josef Mocker. V prostorách Křivoklátu se uchovalo v téměř původní podobě několik mimořádně cenných interiérů, mezi jinými například hradní kaple s bohatou výzdobou z poslední čtvrtiny 15. století či královský sál zaklenutý hvězdovou klenbou s rostlinnými a figurálními motivy na konzolách. Hrad je významnou památkou středních Čech.

Adresa

Správa státního hradu Křivoklát
Křivoklát 47
Křivoklát 270 23
tel.: +420 313 558 440
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
WWW: http://www.krivoklat.cz

Loading Facebook Comments ...