Felix Jenewein

OSO_015_Felix_Jenewein

4. 8. 1857 Kutná Hora – 2. 1. 1905 Brno

Významný, avšak v minulosti opomíjený český malíř a ilustrátor vyrůstal v Kutné Hoře. Město plné architektonických památek na vnímavého chlapce značně zapůsobilo. Přestože většinu svého života nakonec prožil v Praze, na Kutnou Horu nikdy nezapomněl. Jeho manželka proto městu odkázala celou Jeneweinovu uměleckou pozůstalost.

Autor sugestivních figurálních náboženských a historických výjevů studoval malířství na pražské a vídeňské akademii. Po studiích působil v Praze, kde se několikrát marně ucházel o místo profesora na akademii. Felix Jenewein patřil ke generaci Národního divadla, tedy k českým umělcům, kteří se svou tvorbou zapsali do dějin české první scény. Veřejnost ale nedokázala přijmout jeho realistické a chmurné obrazy s náboženskou tematikou, jako například Dopoledne Velkého pátku, Stěhování Židů nebo cykly Jidáš Iškariotský, Daň z krve a Mor. Jeneweinův příliš osobitý výklad biblických námětů navíc vadil církevním hodnostářům. Poslední tři roky života malíř strávil v Brně, kde učil na vysoké škole technické.

Jeneweinovo dílo bylo plně oceněno až koncem 20. století. Kutná Hora pojmenovala po svém rodákovi městskou galerii, ve které uspořádala několik souborných výstav Jeneweinových obrazů. V současné době je v Galerii Felixe Jeneweina umístěna malířova stálá expozice. Díky vlastnictví více než dvou set děl z jeho pozůstalosti předčí galerijní sbírka i reprezentativní soubor Jeneweinových prací Národní galerie v Praze. Na počest osobitého malíře pořádá Kutná Hora sympozia současného výtvarného umění, na kterých mladí umělci tvoří soudobé reflexe na jeneweinovské téma.

Adresa

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory – Vlašský dvůr
Havlíčkovo náměstí 552
Kutná Hora 284 01
tel.: +420 327 512 347
WWW: http://gfj.kh.cz

Loading Facebook Comments ...