Činnost regionálních organizací destinačního managementu na území Středočeského kraje

Dotraznik

Vážení čtenáři,

V rámci přípravy aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník nám pomůže při vyhodnocení efektivity fungování stávající činnosti Organizací destinačního managementu (DMO) na území kraje. Hlavním úkolem těchto organizací je na principu spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru v daném území vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Výsledky dotazníkového šetření budou využity především při tvorbě systému řízení nabídky cestovního ruchu ve Středočeském kraji a přispějí k efektivitě podpory cestovního ruchu ze strany kraje.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere déle než 10 minut, přičemž jeho vyplnění je zcela anonymní. Pouze v případě, že nám o sobě budete chtít sdělit Vaše údaje, můžete tak učinit na konci dotazníku.

Dotazník

 

1
Loading Facebook Comments ...