Centrum sklářského umění Huť František se chce více zaměřit na spolupráci s designéry a architekty

Na spolupráci s designéry a architekty se chce více zaměřit Centrum sklářského umění v Huti František v Sázavě na Benešovsku. V nabídce unikátního zařízení, které vzniklo rekonstrukcí historické sklářské huti z roku 1882, ale zůstanou i nadále také tvůrčí dílny pro laickou veřejnost.

„Chceme zvát architekty, pořádat setkání s odbornou veřejností. Hledáme cestu, jak vyrábět na míru prostoru huti i aktivitám, které v ní děláme. Musíme se chovat ekonomicky, jsme neziskovka, která chce dostat do povědomí české sklo. Není to primárně o zisku, ale chceme, aby se dařilo uhradit provozní náklady a vydělat na investice potřebné na obnovu. Objekt je v provozu 3,5 roku a už potřebuje nějakou údržbu a opravy,“ řekl Václav Pošmurný, nový ředitel společnosti CESTY SKLA o.p.s., která sázavské centrum provozuje.

Provoz Centra je v současnosti závislý na Nadaci Josefa Viewegha, která ho vybudovala, a na donátorovi, jenž podporuje její činnost. „Naším úkolem je docílit, aby huť byla soběstačná, což je vzhledem ke kvalitám více než reálné,“ konstatoval Václav Pošmurný a dodal: „Velkou výhodou je, že na jednom místě máme většinu sklářských technologií.“ Huť i díky tomu spolupracuje s významnými výtvarníky. Patří mezi ně mimo jiné úspěšní čeští skláři Vladimír Klein a Martin Janecký nebo jeden z nejlepších světových sklářů současnosti Janusz Pozniak.

„V odborné veřejnosti se o nás díky aktivitám bývalé ředitelky sklářského centra Martiny Kulhavé hodně ví. Na druhou stranu máme velký prostor se rozvíjet i v oblasti vlastní výroby. Samozřejmě ne klasické sériové, tomu není provoz uzpůsobený, vždycky to budou limitované edice ve spolupráci s designéry a architekty a tvorba na zakázku,“ poznamenal Václav Pošmurný. Designové kousky už se v huti vyrábějí – jezdí do ní na vzdělávací pobyty skláři z celého světa a jeden výrobek tu vždy zanechají. Rozšiřují tím takzvaný Skleněný poklad – soubor ateliérového skla, z nějž se každoročně několik děl vydraží ve prospěch huti. Historicky první dílo pro Skleněný poklad vytvořil v červenci 2014 Janusz Pozniak v nově zapálené pánvové peci František.

V sázavské huti mají výtvarníci k dispozici kromě sklářských pánvových pecí a dílen s pecemi na tavenou plastiku také brusírnu, malírnu, rytebnu a fotoateliér s profesionálním vybavením. Každá technologie je různě finančně náročná, například výroba velké tavené plastiky se pohybuje ve statisících korun. Aby se pánvová pec zaplatila, musí jet aspoň deset hodin denně, v provozu proto není celoročně. Nejbližší termín pro její spuštění je 15. leden 2018, „pojede“ tři měsíce a v současnosti se plánuje výroba pro muzejní obchod a místo bude i pro kurzy foukání skla. „Potřebujeme připravit materiál na kurzy i na soutěž mladých sklářů – chceme jim dát prostor, aby si mohli něco dopředu udělat. Plánujeme také pobyty známých sklářů, jednáme například s Emilem Kováčem,“ uvedl Václav Pošmurný.

Centrum bude i nadále nabízet vzdělávací programy pro mateřské a základní školy, spolupracovat se středními a vysokými uměleckými a sklářskými školami i odbornou veřejností. Pro laickou veřejnost připravuje tvůrčí dílny broušení a pískování skla, tiffany techniky nebo výroby vitráže. Chystá také oblíbené tematické programy, například Velikonoce na Františku.

Centrum sklářského umění Huť František je otevřeno celoročně od úterý do neděle.

Bývalou sklářskou huť František postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu chátrala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Rekonstruovala ji nákladem přes 130 milionů korun s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu a otevřela v ní Centrum sklářského umění. Je v něm k vidění mimo jiné část unikátní sbírky moderního skla vytvořené sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Centrum nabízí vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, odborníky i širokou veřejnost.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

 

Kontakt pro další informace:
Václav Pošmurný, ředitel společnosti CESTY SKLA, o.p.s.
tel.: 604 890 190, e-mail: reditel@cestyskla.cz, www.cestyskla.cz

Loading Facebook Comments ...