Přírodní zajímavost

Velka a Malá Amerika

Soustava opuštěných jámových vápencových lomů, které jsou propojeny důmyslným systémem štol, připomíná svým jedinečným vzhledem atmosféru Divokého západu. Tu navozují také názvy lomů nebo časté přirovnávání několikapatrového lomu Velká Amerika ke Grand Canyonu. (Pokračování textu…)

Svatý Jan pod Skalou

Místo uprostřed velkolepé krasové scenérie v kaňonu říčky Kačáku, památné legendou o poustevníku sv. Ivanovi, který žil ve zdejší travertinové jeskyni. Už v polovině 11. století tu byl založen benediktinský klášter a při něm vznikla osada. (Pokračování textu…)

Svatováclavský dub

Starobylý dub zasadila podle pověsti v roce 903 kněžna Ludmila na počest narození svého vnuka Václava, budoucího knížete a patrona české země. Dnes je tento 14,5 m vysoký památný strom s obvodem kmene 873 cm jedním z nejstarších v České republice. (Pokračování textu…)

Sekvojovce obrovské

V současnosti největší sekvojovce obrovské v České republice rostou v zámeckém parku v Ratměřicích na Benešovsku. Dva mamutí jehličnany, pocházející z kalifornské Sierry Nevady, nechal vysadit přibližně před 150 lety na svém panství hrabě Otto Chotek. (Pokračování textu…)

Koněpruské jeskyně

Největší jeskynní systém v Čechách s bohatou krápníkovou výzdobou se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras u obce Koněprusy. Je to třípatrový komplex jeskyň, který vznikl působením podzemních vod v třetihorách a čtvrtohorách. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem je sedmdesát metrů. (Pokračování textu…)

Drábské světničky

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypínala na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Pevnostní soustava byla vybudována už ve 13. století na sedmi pískovcových blocích, které jsou od sebe odděleny úzkými průrvami. (Pokračování textu…)