Maloplošné chráněné území

Přírodní rezervace Kokořínský důl

Největší rezervace v oblasti severočeských pískovců chrání na ploše 21 km2 jednu z nejzachovalejších ukázek svérázné krajiny Polomených hor. Táhne se kaňonem potoka Pšovky od Vojtěchova po nádrž Lhotka a zabíhá daleko do postranních roklí, jejichž spleť zahrnuje i rozlehlý lesní celek mezi Dobření a Mšenem. Neopakovatelný svéráz propůjčují kokořínské krajině vodorovně uložené kvádrové pískovce v podobě skalních kulis na bocích údolí a roklí. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Žehušická obora

Obora s anglickým parkem o celkové rozloze 250 ha vznikla už v roce 1860 na místě vysušeného rybníka, v široké nivě řeky Doubravy, poblíž obce Žehušice. Tvoří ji pestrá mozaika luk a lužních hájů, ve které rostou duby staré více než pět set let a spolu s nimi o málo mladší jilmy, lípy a jasany či vzácné cizí dřeviny, například liliovníky, platany, zeravy a další. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Vrškámen

Na jednom z nejmenších chráněných území ve středních Čechách (0,0863 ha) se nachází největší volně ležící balvan ve Středočeském kraji. Dnes tvoří výraznou geologickou dominantu krajiny nedaleko Petrovic (okres Příbram), místně nazývanou Čertův kámen. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Špičatý vrch – Barrandovy jámy

Známá paleontologická lokalita se nachází nedaleko Loděnice u Berouna v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Její význam ocenil už v 19. století přední francouzský vědec a paleontolog Joachim Barrande, který tu objevil naleziště velkého množství dobře zachovalých zkamenělin trilobitů – mořských členovců žijících v prvohorách. (Pokračování textu…)

Pokličky

Při ústí rokle Močidla do Kokořínského dolu vystupují dvě pískovcové věže, jejichž „hlavu“ tvoří téměř plochá deska z pískovce, odolného díky obsahu železa, a mnohem štíhlejší „noha“ je ze snadno zvětrávajícího světlého pískovce. (Pokračování textu…)