Hrady

Hrad Křivoklát

Jeden z nejstarších českých královských hradů byl vybudován patrně kolem roku 1230 jako mocenské centrum i venkovské sídlo královského rodu. K výraznému rozšíření Křivoklátu a obnově přispěli ve 14. století Lucemburkové, zejména král Václav IV., který si tento starý přemyslovský lovecký hrad velmi oblíbil. (Pokračování textu…)

Hrad Karlštejn

Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348–1367 na příkaz císaře Karla IV. jako venkovská císařská rezidence. Karlštejn měl současně plnit funkci pevnosti, v níž budou uloženy císařské korunovační klenoty a vzácné sbírky svatých ostatků. Dnešní podobu získal Karlštejn během přestavby v duchu purismu, která proběhla na konci 19. století pod vedením předního českého architekta Josefa Mockera. (Pokračování textu…)