Galerie a muzea

Na území středních Čech se nachází obrovské kulturní bohatství. Muzea, galerie a památníky uchovávají cenné a obsáhlé sbírky mapující historii, kulturní vývoj, přírodní bohatství i duchovní význam konkrétních míst.

Výběr oblasti ze seznamu:

Hornický skanzen Březové Hory

Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek Expozice hornického skanzenu umístěné v originálních hornických provozních a správních objektech přibližují ve třech prohlídkových areálech bohatou montánní minulost spjatou s těžbou ve stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti. (Pokračování textu…)

České muzeum stříbra Kutná Hora

Návštěvnicky atraktivní muzeum má expozice v Kutné Hoře ve třech historických objektech. Jeho počátky jsou spojovány s činností Archeologického sboru Wocel, který byl založen v roce 1877. Právě sbírky tohoto sboru tvoří základy jedné z nejbohatších sbírek v Čechách, která obsahuje více než 170 000 předmětů. (Pokračování textu…)

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Jedno z nejmladších muzeí Středočeského kraje sídlí v areálu barokně upraveného zámku Roztokách u Prahy, který vznikl z původní vodní tvrze pocházející z přelomu 13. a 14. století. Nejzajímavější expozicí muzea je nově zrekonstruovaný ateliér významné české malířky, grafičky, knižní výtvarnice i organizátorky uměleckého a kulturního dění Zdenky Braunerové. (Pokračování textu…)

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Základem sbírek muzea se staly předměty pocházející z kladenského kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl zbourán roku 1899. Dnes muzejní kolekce obsahují předměty z nejrůznějších oblastí – od archeologie přes paleontologii či petrografii až po výtvarné umění, etnografii či numismatiku. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Kolíně

Muzeum navazuje na činnost Muzejního spolku, který vznikl v souvislosti s kolínskou Okresní národopisnou sběrací výstavkou v roce 1895. K otevření muzea došlo v roce 1925 – a už tehdy sídlilo ve stejném objektu jako v současnosti. Od začátku se krom jiného zaměřilo na archeologii. Brzy učinilo několik významných archeologických objevů. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum založené v roce 1891 sídlí v historickém objektu zvaném Mince, který sloužil až do roku 1420 jako sídlo královského horního úřadu. Okolí Jílového u Prahy proslulo ve 14. století těžbou zlata, a proto se zdejší muzeum specializovalo na těžbu zlata v České republice. (Pokračování textu…)