Cestovní ruch

Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem (8 500 obyvatel) se rozkládá v úrodné nížině na řece Labi, 25 km severovýchodně od Prahy. První historická zmínka o Lysé nad Labem pochází z 11. století, kdy byl ve zdejším sídle na příkaz svého bratra Oldřicha vězněn český kníže Jaromír. Jako město je Lysá nad Labem doložena listinou vydanou v roce 1291 královnou Gutou, manželkou českého panovníka Václava II. (Pokračování textu…)

Kutná Hora

Město Kutná Hora (21 300 obyvatel) leží na rozhraní Českomoravské vrchoviny a Čáslavské kotliny, přibližně 70 km východně od Prahy. Historie Kutné Hory je nerozlučně spjata s dolováním stříbra. Objevení vydatných ložisek stříbra vedlo ve druhé polovině 13. století k živelnému vzniku hornických osad, ze kterých se na samém počátku 14. století utvořilo město. (Pokračování textu…)

Kolín

Město Kolín (30 800 obyvatel) se rozkládá na obou březích řeky Labe v úrodné Polabské nížině, 52 km východně od Prahy. Husté osídlení území dnešního Kolína je v pramenech doloženo už dávno před vznikem města, protože se tu nacházela křižovatka důležitých obchodních cest. První dochovaná listina, ve které je Kolín zmíněn, pochází z roku 1261. V tomto období nechal český král Přemysl Otakar II. souběžně se založením města vybudovat také farní kostel sv. Bartoloměje. (Pokračování textu…)

Český Brod

Město Český Brod (6 900 obyvatel) leží na rozhraní středního Polabí a předních výběžků Středočeské vrchoviny, 30 km východně od Prahy. Počátky Českého Brodu spadají do 12. století. Kolem roku 1268 byla osada povýšena na město, tehdy ještě nazývané Biskupský Brod. (Pokračování textu…)

Čáslav

Město Čáslav (10 000 obyvatel) leží uprostřed širokého výběžku polabských hor, který je ohraničen pásem Železných hor a Hornosázavskou pahorkatinou, 70 km východně od Prahy. Čáslav založil český král Přemysl Otakar II. jako královské město v polovině 13. století. Vzniklo při jedné z hlavních zemských stezek, která spojovala Čechy s Moravou. (Pokračování textu…)

Votice

Město Votice (4 500 obyvatel) leží na konci rozsáhlého údolí u úpatí Čeřenské hory, 59 km jižně od Prahy. Historie Votic se začala psát ve 12. století, kdy se osada zvaná Otice, která vyrostla kolem vladycké tvrze, stala obchodním a hospodářským centrem oblasti. Význam Otic ještě vzrostl v první polovině 14. století. Vedle tvrze byl totiž postaven i farní kostel sv. Václava a záhy na to došlo k povýšení osady na město. (Pokračování textu…)

Vlašim

Město Vlašim (12 300 obyvatel) je srdcem Podblanicka. Rozkládá se v přívětivé, typicky české části Českomoravské vysočiny, 60 km jihovýchodně od Prahy. Vlašim se poprvé objevuje v pramenech v roce 1320. Historie zdejší osady ale sahá minimálně do 13. století, kdy patřila přednímu českému šlechtickému rodu – pánům z Vlašimi. (Pokračování textu…)

Říčany

Město Říčany (12 400 obyvatel) leží na hranici Černých lesů, v malebném údolí říčky Rokytky, přibližně 15 km východně od Prahy. První dochovaná zmínka o Říčanech jako významné křižovatce zemských cest pochází z roku 1289. V té době tu už stál hrad s prosperujícím předhradím. (Pokračování textu…)

Příbram

Město Příbram (35 500 obyvatel) se rozkládá na úpatí pohoří Brdy, 62 km jihozápadně od Prahy. Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216, kdy ji koupil pražský biskup Ondřej. Rozkvět tohoto biskupského statku nastal v polovině 14. století za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, který tu nechal postavit kamenný hrádek. (Pokračování textu…)