Březnové pozvánky do Sládečkova muzea

Sládečkovo muzeum

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. zve na další díl z cyklu muzejních přednášek, věnující se historii, přírodě či výtvarnému umění našeho regionu. Tentokrát bude přednášet Ing. Jan Douda, PhD. o zdejší krajině během poslední doby ledové.  Přednáška má název „Proč na Kladně málem nerostly buky“ a konat se bude 15. března 2018 od 18:00.

Přednáška přiblíží, jaký vliv měly na českou krajinu tehdejší blízké ledovce (skandinávský ledovec zasahoval až k severním hranicím ČR). Dříve se předpokládalo, že zde převažovalo životní prostředí obdobné dnešní sibiřské bezlesé tundře, na základě pylových analýz a dalších výzkumů se ale v současnosti předpokládá, že v některých oblastech naší mimořádně rozmanité krajiny nacházela útočiště i teplomilnější flóra, zejména některé druhy dřevin (smrk, buk). A právě o těchto nejnovějších výzkumech ohledně výskytu dřevin ve střední Evropě a také o tom, jak málo by stačilo, aby nevznikly krásné kalivodské bučiny, bude ve čtvrtek 15. 3. 2018 přednášet Ing. Jan Douda, PhD. z České zemědělské univerzity v Praze.

Dále zveme do muzea na pravidelné cestopisné promítání Bio Orion. Členové 11. oddílu kladenského skautského střediska se právě vrátili ze zimní výpravy na Zakarpatskou Ukrajinu a o své mrazivé zážitky se s Vámi podělí v úterý 13. 3. od 18:00 v teple přednáškového sálu. Aktuálně probíhají také výstavy Modeláři a Únor 1948 a co bylo potom.


pořádá:
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Huťská 1375, tel. 312 248 045
 www.omk.cz, muzeum@omk.cz
Otevírací doba: úterý až neděle 9- 12 a 13-17 hod.

Vstupné: přednášky, Bio Orion: 15 Kč ; expozice a výstavy: dospělí 30 Kč, senioři, studenti, žáci 15 Kč, rodinné vstupné 70 Kč,
 školáci ve skupině 10,- Kč/ žák (pedagogický doprovod zdarma)
Zdarma děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, ICOM, AMG, NPÚ

Loading Facebook Comments ...