Bedřich Hrozný

OSO_017_Bedrich_Hrozny

6. 5. 1879 Lysá nad Labem – 12. 12. 1952 Praha

Světově uznávaný orientalista a archeolog se měl stát původně evangelickým farářem a pokračovat v práci svého otce, faráře v Lysé nad Labem. Na vídeňské univerzitě začal evangelickou teologii skutečně studovat, ale po ukončení prvního semestru se rozhodl věnovat orientalistice. Po studiích odjel na stáž do Berlína, kde se zaměřil na zkoumání klínových nápisů.

Od roku 1902 působil na vídeňské univerzitě. Za první světové války (1914–1918) sloužil Bedřich Hrozný jako písař ve Vídni, a tak mohl ve volném čase pokračovat ve své práci. V roce 1915 prokázal, že jazyk klínopisných tabulek nalezených v tureckém vnitrozemí je indoevropskou řečí starověkého národu Chetitů. Navíc se mu – jako prvnímu po dlouhých tisíciletích – podařilo tento jazyk přečíst a přeložit. I přes počáteční pochybnosti ostatních vědců patří rozluštění klínopisné chetitštiny mezi nejvýznamnější objevy v dějinách světové orientalistiky.

Po válce se Bedřich Hrozný vrátil do Čech. Pracoval na Karlově Univerzitě, kde se stal v roce 1926 děkanem filozofické fakulty. V letech 1924–1925 podnikl významnou archeologickou expedici do Předního Orientu, během níž v Turecku objevil rozsáhlý archiv klínopisných tabulek. Později se podílel na založení pražského Orientálního ústavu a vydávání jeho časopisu Archiv orientální. V roce 1939 byl Bedřich Hrozný jmenován rektorem Karlovy Univerzity. Po uzavření českých vysokých škol během druhé světové války (1939–1945) alespoň veřejně přednášel, ale v roce 1944 ho stihla vážná mozková příhoda, která mu zabránila v další činnosti. Konec života strávil v sanatoriu, kde přijal také své jmenování akademikem nově založené Československé akademie věd.

Světově proslulý rodák Lysé nad Labem je pochován na místním hřbitově. V roce 1951 bylo v Lysé nad Labem otevřeno Muzeum Bedřicha Hrozného, v němž je umístěna také rozsáhlá expozice přibližující jeho život a dílo. Mezi unikátními exponáty nechybí Hrozného osobní předměty nebo rukopisy.

Adresa

Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem
nám. Bedřicha Hrozného 265
Lysá nad Labem 289 22
tel.: +420 325 551 868
e-mail: lysa@ polabskemuzeum.cz
WWW: http://www.polabskemuzeum.cz

Loading Facebook Comments ...