ANNO DOMINI 1918 – nový přednáškový cyklus od 13/1 2018 v GASKu

MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI GASKu,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA NOVÝ CELOROČNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS S NÁZVEM ANNO DOMINI 1918 – OSUDY, PŘÍBĚHY A VÝROČÍ ZLOMOVÉHO LETOPOČTU.

NA PRVNÍ PŘEDNÁŠKU / BESEDU ČESKÝ ROK 1918 – VÍTĚZSTVÍ I PORÁŽKA PŘIJAL POZVÁNÍ VÝZNAMNÝ HISTORIK JIŘÍ RAK A POVÍDAT SI BUDEME O UDÁLOSTECH, KTERÉ NAŠEMU NÁRODU PŘINESL ROK 1918.

SEJDEME SE V SOBOTU 13. LEDNA V 16.00 HODIN V BAROKNÍ LÉKÁRNĚ V PŘÍZEMÍ GASK. VSTUPNÉ JE 20 KČ, PRO ČLENY KLUBU PŘÍTEL GASK JE VSTUP ZDARMA.

POŘADEM PROVÁZÍ KNIHOVNÍK A DOKUMENTÁTOR PETR ADÁMEK.

ZDE NAJDETE PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA CELÝ ROK. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

 

24. února: GUSTAV KLIMT A EGON SCHIELE

připomínka stoletého výročí úmrtí dvou rakouských umělců, kteří měli zásadní vliv na vývoj moderního umění v Evropě a kteří byli mnoha okolnostmi spojeni s českým prostředím.

 

24. března: SVATÝ VÁCLAV A JAN HUS – SVÁR DVOU MUČEDNÍKŮ MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

Přednáška Petra Čorneje a konkurenci svatováclavské a husovské tradice v období první republiky, se zaměřením na jejich roli, kterou spolu s vyostřenou debatou o kultu Jana Nepomuckého sehrály ve sporu o smysl českých dějin, především v polemice mezi T. G. Masarykem a Josefem Pekařem.

 

21. dubna: STO LET OD SMRTI JANA PREISLERA

Ohlédnutí za životem a dílem českého malíře Jana Presilsra s historičkou umění Vandou Skálovou.

 

12. května: EMIL RADOK – 100 LET OD NAROZENÍ

Poněkud ve stínu svého slavného bratra Alfreda ocitá se divadelník, filmař, malíř a teoretik Emil RAdok, od jehož anrození uplyne v roce 2018 100 let.

 

9. června: Bohumil Konečný – 100 let od narození

Život a dílo pozoruhodného ilustrátora, grafika a malíře, znovu objeveného retrospektivní výstavou v Obecním domě před deseti lety.

 

8. září: STO LET OD SMRTI BOHUMILA KUBIŠTY

Výklad přední historičky umění Mahuleny Nešlehové o životě a díle jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. stoeltí.

 

13. října: ČESKÁ ARMÁDA ZA PRVNÍ REPUBLIKY

odborník na vojenskou historii Eduard Stehlík bude hovořit o dějinách československé armády.

 

17. listopadu: POMNÍKY A ZAPOMNÍKY

S historikem Zdeňkem Hojdou si budeme povídat o stavění a bourání pomníků v Čechách.

 

8. prosince: VÁNOCE ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Kulturně-politický pohled na to, ajk byly pojímány vánoční svátky od vzniku Československé republiky.

Loading Facebook Comments ...